Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Dec 20, 2019

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Ingeborg Magerøy, snakkar om forvaltning av mellomalderkyrkjer, restaurering, korsong og kunst.

Intervjuar: kunsthistorikar Siri Wolland, tidl. kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren


Nov 14, 2019

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Kjell Andresen, snakkar om trehus frå mellomalderen, bevaring og lafteteknikk.

Intervjuar: kunsthistorikar Siri Wolland, tidl. kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren 


Sep 20, 2019

Fagdirektør hjå Riksantikvaren, Ulf Holmene, snakkar om kyrkjer og korleis reformasjonen påvirka utforminga og bruken deira.

Intervjuar: kunsthistorikar Siri Wolland, tidl. kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren