Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Dec 24, 2020

Seniorrådgjevar Terje De Groot snakkar om kyrkjeklokker, ringing og klemting, liturgi og om ringetradisjonar som har eksistert sidan mellomalderen.

Intervjuar: Gunvor Haustveit frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren


Dec 21, 2020

Seniorrådgjevar Terje De Groot snakkar om kyrkjeklokker, ringing og klemting, liturgi og om ringetradisjonar som har eksistert sidan mellomalderen.

Intervjuar: Gunvor Haustveit frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren


Dec 18, 2020

Noreg skal bli eit lavutslippssamfunn. Riksantikvar Hanna Geiran snakkar om ein ny undersøkelse frå SINTEF som syner at bevaring og gjenbruk av bygningar, i staden for å rive og bygge nytt, kan hjelpe oss godt på vei.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren


Nov 27, 2020

Seniorrådgjevar Leif Anker snakkar om arkitektur, miasmetårn og korleis sjukehusbygga endra seg i takt med legevitenskapen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren


Nov 20, 2020

Seniorrådgjevar Leif Anker snakkar om arkitektur, miasmetårn og korleis sjukehusbygga endra seg i takt med legevitenskapen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren