Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Mar 27, 2020

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Leif Anker, snakkar om stavkyrkjene våre, byggeteknikk, kunst og historia kring desse praktbygga.

Intervjuar: Turid Årsheim frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.