Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Jun 12, 2020

Riksantikvar, Hanna Geiran, snakkar om verdsarv, dei åtte norske stadene på lista, og historia kring dei.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.