Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Apr 23, 2021

Seniorådgjevarane Inger-Marie Aicher-Olsrud og Karin Axelsen snakkar om ruinar, mellomalder, klosterliv og spor etter gammalt handverk.

Intervjuar: Synne Vik Thorsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Apr 16, 2021

Seniorådgjevarane Inger-Marie Aicher-Olsrud og Karin Axelsen snakkar om ruinar, mellomalder, klosterliv og spor etter gammalt handverk.

Intervjuar: Synne Vik Thorsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.