Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Dec 5, 2022

Seniorrådgjevar Jorun Elisabeth Aresvik Hals snakkar om fredinga av Henningsvær kulturmiljø, historia til fiskenæringa, molo og hjell, og Thorbjørn Egner.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Oct 24, 2022

Seniorrådgjevar Beate Strøm snakkar om internasjonale konvensjonar, identitet, kulturarv i krig, og kulturminne vi har mista.

Intervjuar: Synne Vik Torsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Jun 3, 2022

Sekjsonssjef Leidulf Mydland snakkar om gamle skulehus, omgangsskule og bygdesamfunn, fellesskapsbygg og fastskulereformen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Mar 25, 2022

Seniorrådgjevar Vignir Freyr Helgason snakkar om kulturmiljø i by og tettstad, etterkrigsarkitektur, byutvikling, og kulturminne på Island.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Feb 18, 2022

Seniorrådgjevarane Marit Vestvik og Tove Ihler snakkar om skogfinske kulturminne, badstuomnar, magiske symbol på bygningar, og svedjebruk.

Intervjuar: Synne Vik Torsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.