Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Jan 28, 2022

Seniorrådgjevar og arkeolog Jostein Gundersen snakkar om kulturminne som fangeleire og krigsgraver, forsvarsanlegg som kanonstillinger og bunkere.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.