Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Feb 18, 2022

Seniorrådgjevarane Marit Vestvik og Tove Ihler snakkar om skogfinske kulturminne, badstuomnar, magiske symbol på bygningar, og svedjebruk.

Intervjuar: Synne Vik Torsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.