Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Mar 25, 2022

Seniorrådgjevar Vignir Freyr Helgason snakkar om kulturmiljø i by og tettstad, etterkrigsarkitektur, byutvikling, og kulturminne på Island.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.