Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Dec 5, 2022

Seniorrådgjevar Jorun Elisabeth Aresvik Hals snakkar om fredinga av Henningsvær kulturmiljø, historia til fiskenæringa, molo og hjell, og Thorbjørn Egner.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.