Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Feb 20, 2023

Dei første eigedomane i Noreg kom på fredingslistene i 1923. I 2023 er det hundre år sidan. Saman med fagdirektørane Ulf Holmene og Ingrid Djupedal, ser vi nærare på historia om freding.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Feb 3, 2023

Dei første eigedomane i Noreg kom på fredingslistene i 1923. I 2023 er det hundre år sidan. Saman med fagdirektørane Ulf Holmene og Ingrid Djupedal, ser vi nærare på historia om freding.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.