Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om


Dec 21, 2020

Seniorrådgjevar Terje De Groot snakkar om kyrkjeklokker, ringing og klemting, liturgi og om ringetradisjonar som har eksistert sidan mellomalderen.

Intervjuar: Gunvor Haustveit frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren