Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om


Sep 20, 2019

Fagdirektør hjå Riksantikvaren, Ulf Holmene, snakkar om kyrkjer og korleis reformasjonen påvirka utforminga og bruken deira.

Intervjuar: kunsthistorikar Siri Wolland, tidl. kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren