Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om


Jun 3, 2022

Sekjsonssjef Leidulf Mydland snakkar om gamle skulehus, omgangsskule og bygdesamfunn, fellesskapsbygg og fastskulereformen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.