Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Sep 11, 2020

Fagdirektør Ulf Holmene snakkar om baroniet i Rosendal, eigarane og intrigene som høyrer til denne fantastiske staden.

Intervjuar: Karen Thommesen kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren.


Jun 12, 2020

Riksantikvar, Hanna Geiran, snakkar om verdsarv, dei åtte norske stadene på lista, og historia kring dei.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Mar 27, 2020

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Leif Anker, snakkar om stavkyrkjene våre, byggeteknikk, kunst og historia kring desse praktbygga.

Intervjuar: Turid Årsheim frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Feb 28, 2020

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Ivar Nesse-Aarrestad, snakkar om skipsvrak, dykking, marinarkeologi og mystiske forlis.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Dec 20, 2019

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Ingeborg Magerøy, snakkar om forvaltning av mellomalderkyrkjer, restaurering, korsong og kunst.

Intervjuar: kunsthistorikar Siri Wolland, tidl. kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren