Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Nov 27, 2020

Seniorrådgjevar Leif Anker snakkar om arkitektur, miasmetårn og korleis sjukehusbygga endra seg i takt med legevitenskapen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren


Nov 20, 2020

Seniorrådgjevar Leif Anker snakkar om arkitektur, miasmetårn og korleis sjukehusbygga endra seg i takt med legevitenskapen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren


Oct 6, 2020

Fagdirektør Ulf Holmene snakkar om baroniet i Rosendal, eigarane og intrigene som høyrer til denne fantastiske staden.

Intervjuar: Karen Thommesen kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren.


Sep 11, 2020

Fagdirektør Ulf Holmene snakkar om baroniet i Rosendal, eigarane og intrigene som høyrer til denne fantastiske staden.

Intervjuar: Karen Thommesen kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren.


Jun 12, 2020

Riksantikvar, Hanna Geiran, snakkar om verdsarv, dei åtte norske stadene på lista, og historia kring dei.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.