Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Mar 6, 2023

Dei første eigedomane i Noreg kom på fredingslistene i 1923. I 2023 er det hundre år sidan. Saman med fagdirektørane Ulf Holmene og Ingrid Djupedal, ser vi nærare på historia om freding.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Feb 20, 2023

Dei første eigedomane i Noreg kom på fredingslistene i 1923. I 2023 er det hundre år sidan. Saman med fagdirektørane Ulf Holmene og Ingrid Djupedal, ser vi nærare på historia om freding.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Feb 3, 2023

Dei første eigedomane i Noreg kom på fredingslistene i 1923. I 2023 er det hundre år sidan. Saman med fagdirektørane Ulf Holmene og Ingrid Djupedal, ser vi nærare på historia om freding.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Dec 5, 2022

Seniorrådgjevar Jorun Elisabeth Aresvik Hals snakkar om fredinga av Henningsvær kulturmiljø, historia til fiskenæringa, molo og hjell, og Thorbjørn Egner.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Oct 24, 2022

Seniorrådgjevar Beate Strøm snakkar om internasjonale konvensjonar, identitet, kulturarv i krig, og kulturminne vi har mista.

Intervjuar: Synne Vik Torsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.