Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

May 10, 2024

Slottet er eit av dei mest kjende og kjære bygga i Noreg. Men kva er historia bak praktbygget som ligg i enden av Karl Johans gate? Fagdirektør Ulf Holmene freistar å svare på dette.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Mar 25, 2024

Svalbard er ein vill og vakker stad. Her finn ein mange spanande kulturminne, som kvalfagstgraver og restar av gruvedrift. Dei er sterkt påverka klimaendringar. Seniorrådgjevar Jostein Gundersen snakkar om kulturarven på Svalbard.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Jan 5, 2024

Art deco er ei kjend stilretning i 1920- og 1930-åra. Korleis påverka denne dekorative stilen norske arkitektar og kunstnarar, og kva for spor finn vi igjen av den i Noreg i dag? Seniorrådgjevar Kaare Stang freistar å svare på dette.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Nov 3, 2023

Bergkunst. Fleire tusen år gamle uttrykk for menneskers liv. Kvifor fascinerer desse teikningane oss? Fagdirektør Eva Walderhaug freistar å svare på dette.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Sep 29, 2023

Verneflåte, gamle båtar, fartøy og ferjer. Fagdirektør Erik Småland tek oss gjennom den spanande kvardagen til dei flytande kulturminnene våre, fartøya.

Intervjuar: Gunvor Haustveit frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.