Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Mar 25, 2022

Seniorrådgjevar Vignir Freyr Helgason snakkar om kulturmiljø i by og tettstad, etterkrigsarkitektur, byutvikling, og kulturminne på Island.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Feb 18, 2022

Seniorrådgjevarane Marit Vestvik og Tove Ihler snakkar om skogfinske kulturminne, badstuomnar, magiske symbol på bygningar, og svedjebruk.

Intervjuar: Synne Vik Torsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Jan 28, 2022

Seniorrådgjevar og arkeolog Jostein Gundersen snakkar om kulturminne som fangeleire og krigsgraver, forsvarsanlegg som kanonstillinger og bunkere.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Apr 23, 2021

Seniorådgjevarane Inger-Marie Aicher-Olsrud og Karin Axelsen snakkar om ruinar, mellomalder, klosterliv og spor etter gammalt handverk.

Intervjuar: Synne Vik Thorsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Apr 16, 2021

Seniorådgjevarane Inger-Marie Aicher-Olsrud og Karin Axelsen snakkar om ruinar, mellomalder, klosterliv og spor etter gammalt handverk.

Intervjuar: Synne Vik Thorsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.