Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Jun 3, 2022

Sekjsonssjef Leidulf Mydland snakkar om gamle skulehus, omgangsskule og bygdesamfunn, fellesskapsbygg og fastskulereformen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Mar 25, 2022

Seniorrådgjevar Vignir Freyr Helgason snakkar om kulturmiljø i by og tettstad, etterkrigsarkitektur, byutvikling, og kulturminne på Island.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Feb 18, 2022

Seniorrådgjevarane Marit Vestvik og Tove Ihler snakkar om skogfinske kulturminne, badstuomnar, magiske symbol på bygningar, og svedjebruk.

Intervjuar: Synne Vik Torsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Jan 28, 2022

Seniorrådgjevar og arkeolog Jostein Gundersen snakkar om kulturminne som fangeleire og krigsgraver, forsvarsanlegg som kanonstillinger og bunkere.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.


Apr 23, 2021

Seniorådgjevarane Inger-Marie Aicher-Olsrud og Karin Axelsen snakkar om ruinar, mellomalder, klosterliv og spor etter gammalt handverk.

Intervjuar: Synne Vik Thorsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.