Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Nov 27, 2020

Seniorrådgjevar Leif Anker snakkar om arkitektur, miasmetårn og korleis sjukehusbygga endra seg i takt med legevitenskapen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren


Nov 20, 2020

Seniorrådgjevar Leif Anker snakkar om arkitektur, miasmetårn og korleis sjukehusbygga endra seg i takt med legevitenskapen.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren