Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Feb 28, 2020

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Ivar Nesse-Aarrestad, snakkar om skipsvrak, dykking, marinarkeologi og mystiske forlis.

Intervjuar: Øyvind Aase Fluge frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.