Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om

Oct 6, 2020

Fagdirektør Ulf Holmene snakkar om baroniet i Rosendal, eigarane og intrigene som høyrer til denne fantastiske staden.

Intervjuar: Karen Thommesen kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren.