Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om


Nov 14, 2019

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Kjell Andresen, snakkar om trehus frå mellomalderen, bevaring og lafteteknikk.

Intervjuar: kunsthistorikar Siri Wolland, tidl. kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren