Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om


Dec 20, 2019

Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Ingeborg Magerøy, snakkar om forvaltning av mellomalderkyrkjer, restaurering, korsong og kunst.

Intervjuar: kunsthistorikar Siri Wolland, tidl. kommunikasjonsdirektør hjå Riksantikvaren