Preview Mode Links will not work in preview mode

Alt du ikkje visste om


Oct 24, 2022

Seniorrådgjevar Beate Strøm snakkar om internasjonale konvensjonar, identitet, kulturarv i krig, og kulturminne vi har mista.

Intervjuar: Synne Vik Torsdottir frå kommunikasjonseininga hjå Riksantikvaren.